نرم افزار چند رسانه ای شهید سید محمد سعید جعفری

بر همین اساس؛ نرم افزار چند رسانه ای حاضر مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با شهید سید محمد سعید جعفری است که حاوی زندگی نامه جامع، تصاویر، دیدگاه و سخنرانی های شهید و نیز خاطرات، مصاحبه ها و مطالبی که… ادامه مطلب