خاطره ای از شهیده فوزیه شیر دل

یکی از دوستان و همکارانش نقل می کند: فوزیه در بیمارستان با صدای بلند اعلام می کرد که من پیرو خط امام خمینی (ره) هستم؛ آن زمان، همه از ناجوانمردی و حمله های وحشیانه دموکرات ها و ضدانقلاب می ترسیدند… ادامه مطلب