شهید «محسن درخشان» در سال ۱۳۳۴ به دنیا آمد. چهار ساله بود که خانواده‌اش از قصر‌شیرین به محله وکیل آقا در کرمانشاه مهاجرت کردند. محسن، دوره متوسطه را در هنرستان صنعتی کرمانشاه خواند و با دیپلم ماشین افزار به استخدام هوانیروز درآمد.

وی پس از طی مراحل نظامی، زبان انگلیسی و پرواز، در سال ۵۶ موفق به گرفتن گواهینامه خلبانی شد و با تخصص پرواز با جنگنده کبری به جمع عقابان تیزپرواز هوانیروز اصفهان پیوست. محسن درخشان به همراه شهید کشوری، شیرودی، سهیلیان و شمشادیان بارها به کردستان سفر کرد، حماسه‌های او و دیگر عقابان آهنین بال هوانیروز مانند افسانه پهلوانان در کردستان زبانزد مردم و نیروهای جبهه بود.