درسال۱۳۴۵ در۲۱رمضان المبارک به دنیا آمد درهنگام تولد نقابی بر چهره داشت دوران کودکی ودبستان را در شهرستان ملایر سپری کردند و بعد همراه خانواده به کرمانشاه عزیمت نمودند ودوران انقلاب وبعد از انقلاب خود را تا شهادت در کرمانشاه ساکن بودند. در بسبج وفعالیت ها ی مذهبی شرکت وشور خاصی داشتند به طوری که در ۱۵ سالگی قصد عزیمت به جبهه ها ی نبرد را نمودند وبا توجه به لیاقت وذکاوت خاص خود با اینکه باعنوان یک بسیجی ساده به جبهه رفتند در مدت نه چندان زیادی به سمت فرماندهی گردان کمیل رسیدند. با اینکه در جبهه بودند امّا از ادامه ی تحصیل باز نماندند ودر دانشگاه تهران در کنکور سراسری پذیرفته شدند . ایشان به تمام جهان اسلام خدمت می کرد و در حالی که کشور خودمان در جنگ با عراق بود به کمک شیعیان لبنان می رفتند. وعضو فعال در جنگ های نامنظم قرارگاه رمضان بودند. در جنگ در حدود ۴۷ بار در جاهای مختلف بدن خود دچار مجروحیت شدند وعاقبت در ۵/۵/۱۳۶۷ همزمان با عملیات مرصاد در جنوب پاسگاه زید به فیض عظیم شهادت نا ئل آمدند.