شهید سید محمد سعید جعفری کرمانشاهی فرزند سید محمد کاظم فرزند سید هاشم فرزند سید موسی کرمانشاهی می باشند که از سلسله قدیمی و اصیل سادات کرمانشاه بوده و نسل اندر نسل در این شهر می زیسته اند. شجره ایشان با چهل واسطه از طریق موسی الجون و عبداله محض و حسن مثنی به امام حسن ابن علی و امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (علیه السلام) می پیوندد و به جهت اشتقاق از عبداله محض از سادات حسن الحسینی و ملقب به شریف می باشند. شخصیتهای بزرگی در این سلسله با القابی خاص، مفید معانی سنگین ستوده شده اند که نشان از امتداد جلالت شأن در طول این سلسله دارد.
در نسخه های اصلی و موجود این شجره ۱۰۹۳ هـ .ق در بغداد استنتاج گردیده است علمای بزرگ بغداد از شیعه و سنی آن را ممهور و موشح نموده در ابتدای شجره نگاشته اند که «هذه شجره اصلها اصیل و فرعها نبیل و حاملها رجل جلیل»

با گذشت زمان نیز این سلسله مورد توجه علما و بزرگان بوده و بر حواشی آن افزوده شده است. در زمان مرحوم سید جعفر و جناب سید هاشم نیز مراجع نجف چون میرزا حسن نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی و چندتن دیگر از بزرگان علما آن زمان چون مرحوم آقا شیخ محمد هادی جلیلی کرمانشاهی و مرحوم ارباب به این بیت توجه نموده، تصدیقی بر سیادتشان نگاشته و مؤمنان را به توجه نسبت به ایشان گماشته اند از این جهت بیت مرحوم سیدهاشم در کرمانشاه به جهت صحت سیادت و اهتمام بر دیانت محل آمد و رفت بوده چندان که بیماران خود را جهت شفا به تبرک امام ابومحمدحسن ابن علی (ع) به آنجا می برده اند و نسبت به بیت سیادتشان هدایا و نذور می رفته است.
دوران کودکی و نوجوانی

شهید سید محمد سعید جعفری کرمانشاهی در ۱۸ بهمن ۱۳۳۱ در قصرشیرین و در ایام تصدی پدرش برگمرک خسروی به دنیا آمد. سلسله ایشان از سادات قدیمی و اصیل کرمانشاه بود و با چهل واسطه به امام حسن ابن علی ابن ابیطالب (ع) می پیوست. حفظ و قرائت قرآن کریم و آموزش احکام شرعی را از ایام دبستان در نزد مربی قرآن مرحوم میرزا علی اصغر بهمانی آغاز نمود. هوشمندی سعید از ایام کودکی منجر به اشتغال همزمان او در دروس کلاسیک تا اخذ دیپلم ریاضی و پذیرش دوره کارشناسی و آموزش های دینی و مذهبی تا بدانجا گردید که از ۱۶ سالگی رسما در مساجد و جلسات دینی به سخنرانی می پردازد.

تحصیلات حوزوی شهید

از نوجوانی آموزش دروس حوزوی را در نزد روحانیت کرمانشاه آغاز می نماید و از محضر اساتیدی چون شهید محراب آیت ا… عطاءا… اشرفی و شهید آیت ا… بهاءالدین کنگاوری(محمدی عراقی) و آیت ا… مجتبی حاج آخوند و نیز آخوند ملاعلی معصومی همدانی و استاد علی حجتی کرمانی تا آغاز دروس خارج استفاده علمی می نماید. پشتکار ، استعداد ، نفوذ کلام و اطمینان به نفس او از او شخصیتی اثرگذار بر مردم می سازد. سعید خوش سیما و خوش سیره است. لبخندش قفل دلها را می گشاید و در متن مردم نفوذ فوق العاده می یابد. حتی در میان اهل سنت و نیز شیعیان اهل حق نیز صاحب وجاهت است. همزمان او به مبارزه و مناظره با مروجین مکاتبانحرافی ، موسیونرهای مسیحی و مبلغان بهایی و گروه وحدت نوین جهانی که رهبری آن درکرمانشاه مستقر بود می پردازد.